ประกันรถมอเตอร์ไซค์ มีกี่ประเภท?

ประกันรถมอเตอร์ไซค์

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ มีกี่ประเภท? การเลือกใช้บริการประกันรถสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ เป็นการเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานโดยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การสูญหายของรถ, การไหม้หรือเกิดอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ได้ การเลือกใช้บริการประกันรถยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายที่อาจเป็นภาระหนักต่อกระเป๋าของผู้ใช้งานเมื่อเกิดเหตุการณ์อันไม่คาดคิดขึ้นกับรถมอเตอร์ไซค์ด้วย

ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์

ประเภท ประกันรถมอเตอร์ไซค์

หากคุณกำลังมองหาประเภทของประกันรถมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะกับตัวเอง คุณจำเป็นต้องรู้ว่ามีทั้งหมดกี่ประเภท เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจเลือกทำประกัน ดังนี้

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 1

คือการประกันซึ่งมีความคุ้มครองสูงสุดสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ เนื่องจากมีการครอบคลุมความเสียหายทั้งต่อชีวิตและร่างกายของผู้ขับขี่ และทรัพย์สินและบุคคลอื่นๆ ดังนั้นการเลือกซื้อประกันรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 1 ถือว่าเป็นการลงทุนที่สำคัญ และช่วยให้ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มีความมั่นคงและมั่นใจในการใช้งานรถของตนเองมากขึ้น

ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2+

ความคุ้มครองรองจากชั้น 1 โดยรวมถึงการป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร การป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณี รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมและค่าเสียหายจากเหตุการณ์เช่นไฟไหม้หรือสูญหาย นอกจากนี้ยังคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร การคุ้มครองนี้ยังมีการเพิ่มเติมในกรณีที่รถมีอายุ 1-3 ปีหรือ 4-5 ปี

ประกันมอเตอร์ไซค์ชั้น 2

ที่ครอบคลุมการสูญหาย / ไฟไหม้ของรถ เสียชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุและประกันผู้ขับขี่

 • ประกันรถมอเตอร์ไซค์ชั้น 3+

คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ค่ารักษาพยาบาล ประกันตัวผู้ขับขี่ประกันรถมอเตอร์ไซค์

 

สรุป ประกันรถมอเตอร์ไซค์

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับผู้ขับขี่และรถจักรยานยนต์ โดยจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อื่น ๆ เช่น การชนกันหรือการชนกับวัตถุอื่น ๆ และการสูญหายหรือการโจรกรรม ที่อาจเกิดขึ้นได้ในการใช้งานรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ยังคุ้มครองค่ารักษาการแพทย์และค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอกที่เกิดจากการชนกันขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วย

 

บทความที่เกี่ยวข้อง