ลืมเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง วิ่งเกินระยะกำหนด จะเป็นอะไรมั้ย?

ลืมเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

เพื่อป้องกันการเสียหายของรถจากการวิ่งเกินระยะกำหนด คุณควรตรวจสอบคู่มือการใช้งานของรถและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่ระบุไว้ เพื่อให้รถของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นสิ่งสำคัญที่คุณไม่ควรละเลย เพราะเมื่อน้ำมันเครื่องใช้งานนานแล้ว มันจะเสื่อมสภาพและอาจทำให้เกิดความเสียหายในระยะยาว

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานจะช่วยรักษาความประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ของคุณให้ดี โดยป้องกันการสะสมของสิ่งเสียที่อาจทำให้เครื่องยนต์ของคุณเสียหายได้

สารบัญ

 

1. อย่าวิ่งเกินระยะกำหนด

หลีกเลี่ยงการเสียหายของรถจากการวิ่งเกินระยะกำหนด โดยคุณควรตรวจสอบคู่มือการใช้งานของรถของคุณและทำการตรวจสอบระยะเวลาที่ระบุว่าควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและทำการเปลี่ยนตามระยะเวลานั้นๆ

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้รถของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าคุณลืมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและวิ่งเกินระยะเวลาที่กำหนด จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ของคุณ และอาจทำให้เกิดความเสียหายที่มากขึ้นในระยะยาว

เมื่อน้ำมันเครื่องใช้งานนานแล้ว มันจะเสื่อมสภาพ และอาจเกิดการสะสมของสิ่งเสียที่อยู่ในเครื่องยนต์ เช่น สิ่งปนเปื้อน ก้อนคันหิน และเศษโลหะ เมื่อมันเกิดขึ้นมากพอ มันอาจทำให้เครื่องยนต์ของคุณหยุดทำงาน หรือเสียหายได้

ดังนั้น ควรทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของรถของคุณ เพื่อป้องกันความเสียหายและรักษาความประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ของคุณให้ดีที่สุด

 

ตรวจสอบระดับ น้ำมันเครื่อง อย่างสม่ำเสมอ

2. ตรวจสอบระดับ น้ำมันเครื่อง อย่างสม่ำเสมอ

ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อป้องกันการเสียหายของรถ ให้ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องทุกๆ 1,000 กิโลเมตรหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณรู้ว่าระดับน้ำมันเครื่องของคุณอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันการเสียหายในเครื่องยนต์ และช่วยให้คุณรู้ว่าเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือไม่

เพื่อตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง คุณต้องเริ่มต้นด้วยการเปิดฝาปิดเครื่องยนต์ แล้วดึงบิดวัดระดับน้ำมันเครื่องออกมา ในบางรถมีเครื่องมือวัดระดับน้ำมันอยู่ภายในห้องเครื่อง ในขณะที่ในบางรถอาจต้องใช้เครื่องมือวัดระดับน้ำมันที่แยกออกมา

หลังจากนั้น ให้เช็คระดับน้ำมันเครื่องที่บิดวัดว่าอยู่ในระดับที่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ต่ำกว่าระดับที่ระบุในคู่มือการใช้งาน คุณควรเติมน้ำมันเครื่องให้ถึงระดับที่ถูกต้อง แต่ถ้าระดับน้ำมันเครื่องเต็มแล้ว แต่สังเกตเห็นควันดำหรือฝุ่นมากขึ้นจากปกติ อาจมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ และควรนำรถไปตรวจสอบในศูนย์ซ่อมรถใกล้บ้านคุณเพื่อเช็คสาเหตุและแก้ไขปัญหา

 

ใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสม

3. ใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสม

ควรใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับรถของคุณโดยดูจากความหนืดหนาของน้ำมัน และชนิดของน้ำมันเครื่องที่กำหนดโดยผู้ผลิต ใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ระบบเครื่องยนต์ของรถของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การใช้น้ำมันเครื่องที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ และอาจเป็นสาเหตุของการชำรุดระบบเครื่องยนต์ในระยะยาว

เพื่อเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับรถของคุณ คุณควรตรวจสอบคู่มือการใช้งานของรถหรือสอบถามผู้ผลิตเพื่อดูว่าน้ำมันเครื่องประเภทใดที่เหมาะสมกับรถของคุณ แต่ละรถมีความต้องการเฉพาะของเครื่องยนต์ ดังนั้นการใช้น้ำมันเครื่องที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เครื่องยนต์และระบบการทำงานในรถของคุณชำรุดได้

นอกจากนี้ คุณควรตรวจสอบเครื่องหมายคุณภาพสูงสุดของน้ำมันเครื่อง เช่น API (American Petroleum Institute) หรือ ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles) เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องและวิธีการใช้งานที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ คุณควรเลือกน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพสูงสุดและเหมาะสมกับรถของคุณเพื่อให้ระบบเครื่องยนต์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์

 

ตรวจสอบสภาพรถ

4. ตรวจสอบสภาพรถอย่างสม่ำเสมอ

การตรวจสอบสภาพรถอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อป้องกันการเสียหายจากสิ่งที่ไม่คาดคิด ให้ตรวจสอบและรักษาสภาพรถของคุณอย่างสม่ำเสมอ

การตรวจสอบสภาพรถอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถรับรู้ปัญหาหรือความเสียหายในระบบของรถของคุณได้ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่และสิ่งที่จะมีผลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

นอกจากนี้ การตรวจสอบสภาพรถอย่างสม่ำเสมอยังช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถเนื่องจากสามารถตระหนักถึงปัญหาหรือสภาพของรถได้ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะเป็นหนักมากขึ้น

การตรวจสอบสภาพรถอย่างสม่ำเสมอ ควรประกอบด้วยการตรวจสอบดังนี้

– ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของรถ เช่น ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก เป็นต้น
– ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ เช่น ระดับน้ำมันเครื่อง ระดับน้ำมันเกียร์ ระบบเครื่องช่วงล่าง เป็นต้น
– ตรวจสอบระบบเบรก เช่น ระบบเบรกหน้า ระบบเบรกหลัง ระบบเบรกมือ เป็นต้น
– ตรวจสอบระบบยาง เช่น ความสมบูรณ์ของยาง รอยข่วนบนผิวยาง เป็นต้น

สรุป

การลืมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือวิ่งเกินระยะกำหนดสามารถส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์ได้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาและระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ หากลืมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือวิ่งเกินระยะกำหนดเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์ได้

 

บทความที่เกี่ยวข้อง