วิธีดูแล รถมอเตอร์ไซค์ หน้าร้อน | โชคชัยเจริญยนต์

วิธีดูแลรถมอเตอร์ไซค์

การดูแลและรักษารถมอเตอร์ไซค์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้รถมอเตอร์ไซค์ของคุณมีอายุการใช้งานนานขึ้นและคงค่ามูลค่าได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน ดังนั้นวิธีดูแลและรักษารถมอเตอร์ไซค์ควรทำอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถดูแลได้โดยการตรวจสอบและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นระยะๆ

ตรวจสอบสภาพของยางรถ และประเมินสภาพของเบรก เช็คสายพานเครื่อง ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบหลังคาเบรค นอกจากนี้ยังควรทำความสะอาดและขัดเงาส่วนต่างๆของรถอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษารูปลักษณ์สวยงามของรถมอเตอร์ไซค์

สารบัญ

ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
ตรวจสอบแบตเตอรี่
ตรวจสอบหม้อน้ำและระบบหล่อเย็น
ตรวจสอบท่อไอเสีย
การดูแลยางรถมอเตอร์ไซค์ในหน้าร้อน
การดูแลเบรกและระบบเพลาหลังในหน้าร้อน
การดูแลระบบไฟฟ้าในหน้าร้อน

 

ถ่ายน้ำมันเครื่อง

1. ตรวจสอบระดับ น้ำมันเครื่อง รถมอเตอร์ไซค์

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเสียหายจากการใช้งานในหน้าร้อนได้ดีขึ้นด้วย ดังนั้นหากมีการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ในหน้าร้อน ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องอย่างสม่ำเสมอโดยมีขั้นตอนดังนี้

– รอให้เครื่องยนต์เย็นลง หรือให้เครื่องตัวร้อนก่อนแล้วปิดเครื่องไว้ประมาณ 5-10 นาที

– ค้นหาช่องเติมน้ำมันเครื่องที่อยู่บนเครื่องยนต์ ซึ่งมักจะอยู่ด้านบนของเครื่องยนต์ เปิดฝาช่องเติมน้ำมันเครื่องและดูระดับน้ำมัน เมื่อเครื่องยนต์เย็นอยู่ ระดับน้ำมันควรอยู่ในระดับที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน

หากระดับน้ำมันต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ให้เติมน้ำมันเครื่องจนถึงระดับที่กำหนด โดยใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับรถ โดยเช็คระดับน้ำมันที่ตัววัด

 

แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์

2. ตรวจสอบแบตเตอรี่

แบตเตอรี่เป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นของเครื่องยนต์ ดังนั้นควรตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ เช่น การเช็คแบตเตอรี่ว่ามีการรั่วไหลของของเหลวหรือไม่ และที่สำคัญคือตรวจสอบว่าแบตเตอรี่มีความเข้ากันได้กับรถมอเตอร์ไซค์ของเราหรือไม่ เนื่องจากมีบางรุ่นของรถมอเตอร์ไซค์ที่ต้องการแบตเตอรี่ที่มีขนาดเฉพาะเท่านั้น

– ตรวจสอบสายไฟแบตเตอรี่

ควรตรวจสอบสายไฟแบตเตอรี่ว่ามีการผุดผ่านเสียงดังหรือแตกหรือไม่ หากพบว่ามีความเสียหายให้แทนที่ด้วยสายไฟแบตเตอรี่ใหม่ทันที

– ทำความสะอาดแบตเตอรี่

เมื่อทำการตรวจสอบและสังเกตพบว่าแบตเตอรี่มีรอยสกปรก ควรทำความสะอาด

 

หม้อน้ำ

3. ตรวจสอบ หม้อน้ำ และ ระบบหล่อเย็น

การตรวจสอบหม้อน้ำและระบบหล่อเย็นเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำเพื่อให้รถมอเตอร์ไซค์ของคุณมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อากาศร้อน เนื่องจากอากาศร้อนจะทำให้ระบบหล่อเย็นทำงานหนักขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการตรวจสอบหม้อน้ำและระบบหล่อเย็นเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรทำอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวิธีดังนี้

– ตรวจสอบระดับน้ำหม้อน้ำ

เปิดฝาหม้อน้ำและตรวจสอบระดับน้ำว่ามีเพียงพอหรือไม่ หากระดับน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้ เพิ่มน้ำให้เต็มที่ก่อนเดินทางต่อไป

– ตรวจสอบสภาพของน้ำหม้อน้ำ

ตรวจสอบสีของน้ำหม้อน้ำว่าเป็นสีเขียวหรือสีน้ำตาล หากเป็นสีน้ำตาล หมายความว่าน้ำหม้อน้ำมีสารอนุมูลอินทรีย์และตะกอน ซึ่งต้องทำการถ่ายเทน้ำหม้อน้ำใหม่

– ตรวจสอบสภาพของสายพาน

ตรวจสอบสายพานว่ามีรอยแตกหรือไม่ หากมีรอยแตก ต้องทำการเปลี่ยนสายพานใหม่

 

ท่อไอเสีย

4. ตรวจสอบ ท่อไอเสีย

ท่อไอเสีย เป็นส่วนสำคัญในการระบายไอเสียที่เกิดจากการเผาไฟในเครื่องยนต์ การตรวจสอบท่อไอเสีย (exhaust pipe) เป็นส่วนสำคัญในการดูแลรักษารถมอเตอร์ไซค์ เนื่องจากระบบไอเสียเป็นส่วนที่ช่วยเผาผลาญเสียงดังและสารพิษจากการเผาผลาญน้ำมัน

เมื่อมีการใช้งานตลอดเวลา ท่อไอเสียอาจจะเสียหายหรือฉีดร้อนเกินไปทำให้เกิดอาการเป็นรอยบิ่น แตกหรือตกเป็นเส้น ซึ่งจะทำให้มีการรั่วไอเสียหรือเสียงดังมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อการใช้งานของรถได้ ดังนั้น การตรวจสอบท่อไอเสียเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้รถมอเตอร์ไซค์ใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ ตามนี้คือวิธีการตรวจสอบท่อไอเสียของรถมอเตอร์ไซค์

– ตรวจสอบรอยแตกหรือบิ่น

ควรตรวจสอบท่อไอเสียว่ามีรอยแตกหรือบิ่นหรือไม่ โดยเฉพาะบริเวณใกล้กับโครงรถ หากพบว่ามีรอยแตกหรือบิ่นอาจจะต้องเปลี่ยนท่อไอเสียใหม่เพื่อป้องกันการรั่วไอเสียและเสียงดังจากการใช้งาน

– ตรวจสอบรอยสนิม

หากมีการใช้งานตลอดเวลา ท่อไอเสียอาจจะมีการสนิมหรือเกิดเลอกเตอร์จากไอเสีย ดังนั้นควรตรวจสอบรอยสนิมบริเวณที่มักจะเกิดสนิม

– ตรวจสอบการรั่วไอเสีย

ควรตรวจสอบการรั่วไอเสียในท่อไอเสีย โดยหากพบว่ามีการรั่วไอเสียอาจจะต้องเปลี่ยนชุดยึดท่อไอเสียหรือใช้ปะเก็นยางเพื่อป้องกันการรั่วไอเสียออกมา

 

ยางรถมอเตอร์ไซค์

5. การดูแล ยางรถมอเตอร์ไซค์ ในหน้าร้อน

การดูแลยางรถมอเตอร์ไซค์ในหน้าร้อนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้ยางมีการสึกหรอแตกต่างจากสภาพปกติ ดังนั้น หากคุณต้องการดูแลยางของรถมอเตอร์ไซค์ในหน้าร้อน คุณควรทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

– ตรวจสอบระดับลมในยาง

การตรวจสอบระดับลมในยางเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำบ่อยๆ เพื่อให้ยางมีประสิทธิภาพการเกาะถนนที่ดี คุณควรตรวจสอบระดับลมในยางอย่างน้อยเดือนละครั้ง และทำการเติมลมให้ถูกต้องตามค่าที่ระบุในคู่มือการใช้งานของรถ

– ตรวจสอบสภาพของยางในการใช้งานประจำ

ยางของรถมอเตอร์ไซค์อาจมีการสึกหรอหรือแตก คุณควรตรวจสอบสภาพของยางอย่างสม่ำเสมอ และหากพบว่ามีสึกหรือแตก คุณควรนำยางไปซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที

 

ผ้าเบรกมอเตอร์ไซค์

6. การดูแลเบรกและระบบเพลาหลัง

การดูแลเบรกและระบบเพลาหลังในหน้าร้อนเป็นสิ่งที่สำคัญต่อความปลอดภัยของรถมอเตอร์ไซค์ ดังนั้น ควรทำการตรวจสอบเบรกและระบบเพลาหลังอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวิธีดังนี้

– ตรวจสอบเบรกดิสก์

การใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ในหน้าร้อนอาจทำให้เบรกดิสก์หมดน้ำมันหรือเกิดความเสียหายได้ง่ายขึ้น ดังนั้นควรตรวจสอบเบรกดิสก์โดยการตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก และตรวจสอบความหนาแน่นและความสมบูรณ์ของเบรกดิสก์

– ตรวจสอบเบรกแผ่น

ตรวจสอบเบรกแผ่นว่ามีความเรียบหรือไม่ ถ้ามีการเกิดรอยขูดขีดบนแผ่นเบรก ควรทำการเปลี่ยนเบรกแผ่นใหม่เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเบรก ตรวจสอบระบบเพลาหลัง: ตรวจสอบระบบเพลาหลังว่ามีการรั่วไหลหรือไม่ และควรตรวจสอบความหนาแน่นของเพลาหลัง ในกรณีที่พบว่าเพลาหลังมีการรั่วไหลหรือมีความหย่อนเหยียด ควรทำการเปลี่ยนเพลาหลังใหม่

 

ระบบไฟมอเตอร์ไซค์

7. การดูแลระบบไฟฟ้า

การดูแลระบบไฟฟ้าในหน้าร้อนของรถมอเตอร์ไซค์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้รถทำงานได้ดีและปลอดภัย โดยมีหลายองค์ประกอบที่ต้องให้ความสนใจดังนี้

– ตรวจสอบแบตเตอรี่

ต้องตรวจสอบว่าแบตเตอรี่มีความจุเพียงพอและเก็บประจำอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่รถไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน แนะนำให้ถอดแบตเตอรี่ออกมาเก็บไว้ที่ที่ร่มรำไรและชาร์จเป็นระยะๆ จะช่วยเสริมความยืดหยุ่นและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

– ตรวจสอบสายไฟ

ตรวจสอบสายไฟว่ามีการชํารุดหรือรอยขูดมากน้อยแค่ไหน ถ้าพบว่ามีการชํารุดหรือรอยขูด จะต้องทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสายไฟใหม่ โดยเฉพาะสายไฟสำคัญที่เชื่อมต่อกับไฟเบรก ไฟเปิด-ปิด และไฟสัญญาณ

– ตรวจสอบหลอดไฟ

ตรวจสอบหลอดไฟในส่วนของไฟหน้า ไฟหลัง และไฟเบรกว่ามีการทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ถ้าหลอดไฟเสียให้ทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่โดยทันที

 

สรุป

ตรวจสอบสภาพรถอย่างสม่ำเสมอ การตรวจสอบสภาพรถอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อป้องกันการเสียหายจากสิ่งที่ไม่คาดคิด ให้ตรวจสอบและรักษาสภาพรถของคุณอย่างสม่ำเสมอ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง