เติมน้ำมัน รถมอเตอร์ไซค์ แบบไหน? จะเหมาะกับรถของเรา

เติมน้ำมัน แก๊สโซฮอล์

เติมน้ำมัน รถมอเตอร์ไซค์ แบบไหนดี? การเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้รถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ น้ำมันที่มีค่าออกเทนต์ต่ำกว่าสเปคของเครื่องยนต์อาจส่งผลให้เครื่องยนต์มีความเสียหายได้

 

เติมน้ำมัน รถมอเตอร์ไซค์ ที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์

ดังนั้น ควรเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์และต้องตรวจสอบค่าออกเทนต์ของน้ำมันว่าตรงกับสเปคของเครื่องยนต์หรือไม่ก่อนการเติมน้ำมันเสมอ เช่น รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ำมันเบนซินส่วนใหญ่ แต่มีน้ำมันผสมอีทานอลออกมาด้วย เช่น E20 หรือแก๊สโซฮอล์ ซึ่งค่าออกเทนต์แตกต่างกันไป การเลือกใช้น้ำมันเหมาะสมจะต้องพิจารณาตามการออกแบบเครื่องยนต์และค่าออกเทนต์ของน้ำมัน เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของรถมอเตอร์ไซค์

หลักการออกแบบเครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์เป็นหลักในการเติมน้ำมันโดยต้องใช้น้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงกว่าสเปคเครื่องยนต์ เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ โดยห้ามเติมน้ำมันที่มีค่าออกเทนต่ำกว่าสเปคของเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้เครื่องทำงานได้ไม่เต็มที่หรือเกิดการน็อกได้

 

แก๊สโซฮอล์95

ค่าออกเทนของน้ำมันแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน โดยน้ำมันเบนซิน91 มีค่าออกเทนเท่ากับ 91 และเกิดจากส่วนผสมของเบนซิน 87 จากโรงกลั่น 9 ส่วนและเอทานอล 1 ส่วน

ส่วนน้ำมันเบนซิน 95 มีค่าออกเทนเท่ากับ 95 และเกิดจากส่วนผสมของเบนซิน91 9 ส่วนและเอทานอล 1 ส่วน ส่วน E20 (เบนซิน 91 8 ส่วนผสมกับเอทานอล 2 ส่วน) มีค่าออกเทนประมาณ 98 โดยเอทานอลจะช่วยเพิ่มค่าออกเทน แต่เอทานอลระเหยง่ายกว่าน้ำมันเบนซิน และหากทิ้งไว้นานจะทำให้ค่าออกเทนต่ำลงซึ่งอาจทำให้เครื่องยนต์น็อกได้หากค่าออกเทนต่ำกว่าสเปคของเครื่องยนต์

เนื่องจากเติมน้ำมันผิดประเภท เช่นการใช้เบนซินแทนการเติมแก๊สโซฮอล์ อาจจะมีผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์ ดังนั้นควรเลือกเติมแก๊สโซฮอล์ที่มีค่าออกเทนสูงกว่าสเปคของเครื่องยนต์ หรือถ้าไม่แน่ใจว่าจะเติมประเภทใด ควรตรวจสอบค่าออกเทนของเครื่องยนต์ก่อนเติมน้ำมัน

 

บทความที่เกี่ยวข้อง